průmyslová zóna

Kolín - Ovčáry

Základní informace

Průmyslová zóna Kolín-Ovčáry s celkovou užitnou plochou více než 370 ha se nachází asi 4 km severně od centra města Kolína ve Středočeském kraji. Průmyslová zóna je jen 50 km od Prahy a má vynikající polohu a napojení na mezinárodní dopravní síť. V průmyslové zóně je jako největší investor umístěna automobilka Toyota. PZ Kolín – Ovčáry se nachází v obci Kolín, kat. území Sendražice u Kolína a obci Ovčáry, kat. území Ovčáry u Kolína. Pro investory je v současné době průmyslová zóna téměř zaplněna. Žádné volné pozemky již nejsou k dispozici.

název zóny:Strategická průmyslová zóna Kolín - Ovčáry
stát:Česká republika
okres:Kolín
obec s rozšířenou působností:Kolín
vzdálenosti:9km D11, 4km železnice, 74km letiště
typ zóny:strategická průmyslová zóna
celková rozloha zóny:370 ha

Základní podmínky
stanovené pro průmyslovou zónu z územního plánu

Hlavní využití

 • průmyslová výroba hromadného, továrního a velkosériového charakteru
 • území určené pro umístění provozoven průmyslové výroby a jejich doprovodné služby
 • představuje monofunkční plochu vyhrazenou pro velké investory

Přípustné využití území, činností a stavby

 • podnikatelská činnost
 • bydlení správce nebo majitele, dočasné ubytování zaměstnanců
 • odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků
 • doprovodné, obslužní a logistické plochy
 • velkovýrobní, výrobní, průmyslová činnost
 • obslužné plochy občanského vybavení veřejného zájmu
 • účelová a místní komunikace

Technická infrastruktura

 • pitná voda - DN 150, DN 200, kapacita 140 l/s, AT stanice
 • kanalizace - kombinovaný systém gravitační a tlakové kanalizace
 • vlastní čistička odpadních vod a retenční nádrž
 • elektrická energie - vedení 110 kV, transformovna 110/22 kV
 • telekomunikace - telekomunikační síť včetně optického kabelu
 • komunikace včetně veřejného osvětlení, chodníků a cyklostezek
 • železniční vlečka umístěná v severní části zóny
 • plyn - DN 110-160, přetlak je zajištěn v úrovni 300 kPa
 • protihlukový val

Hlavní výhody

Lokace a dopravní spojení

situováno ve středních Čechách
50km od Prahy
9km dostupnost z dálnice D11
4km dostupnost železnice
největší investor - výrobce automobilů Toyota